Kvalitetspolicy

Linback AB åtar sig uppdrag i rollen som projektledare för större installationer. Här har vi en viktig uppgift att ställda kvalitetskrav i uppdraget förverkligas.

Linback AB utför också installationsuppdrag i rollen som totalentreprenör och underentreprenör. Installationsuppdragen genomförs i rätt tid och till rätt kvalitet.

Linback AB skall förknippas med kvalitet i varje uppdrag och med en förmåga att utför såväl mindre som mer omfattande installationsuppdrag.

 

Kontakta oss för mer information

  • Vi ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor i varje enskilt uppdrag som i ett             långsiktigt företagsperspektiv.
  • Vi genomför alltid våra uppdrag så att de kan utgöra framtida                                        referensuppdrag i vår marknadsföring.
  • Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom                                    egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.
  • Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga           förbättringar.
  • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.