Miljöpolicy

Linback AB skall inom egen verksamhet och inom ramen för våra uppdrag verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.

Genom vår kunskap om olika material och installationsteknikers miljöaspekter kan vi bistå kunden med råd i både projekterings- och genomförandearbetet.

Genom ny teknik stöder vi kundens miljöarbete med energieffektivare lösningar.

 

Kontakta oss för mer information

  • Vi ser till att avfall källsorteras.
  • I vårt praktiska miljöarbete deltar vi tillsammans med entreprenörens                        medarbetare och anlitade underentreprenörer.
  • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom                       ständiga förbättringar.
  • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.